Betrokken bij de Klant

 

Betrokken bij de klant

 
Interview
“Als jonge generatie moeten we soms gewoon eigenwijs ‘nee’ zeggen”
 

Vergrijzing, onzekerheid op de arbeidsmarkt, nieuwe mogelijkheden op het gebied van data. Er verandert flink wat in onze samenleving. Dat roept vragen op en vraagt om nieuwe oplossingen. Als verzekeraars willen we zoveel mogelijk antwoorden geven en oplossingen bieden. Te meer omdat het vragen zijn die ons aangaan. En we er ook iets mee kunnen, dankzij onze kennis, netwerk en plek in de maatschappij. Onze maatschappelijke focus:

  • Signaleren, agenderen en oplossingen zoeken rond maatschappelijke vraagstukken.
  • Inspelen op de Nederlandse maatschappij van de toekomst.
  • Open en proactief samenwerken: dialoog en co-creatie.
  • Klantbelang en vertrouwensherstel zijn prioriteit in de bedrijfsvoering.
  • Inzet om risicosolidariteit en toegankelijkheid ook in de toekomst te blijven organiseren, hierover de discussie levend houden.
  • Gericht op duurzame waardecreatie, zowel maatschappelijk als bedrijfseconomisch.