De koers

 

De koers

 
Interview
“We hebben laten zien dat we over onze eigen schaduw kunnen springen”
 

De afgelopen jaren stond de verzekeringssector in het teken van de versterking van het klantbelang en de bedrijfseconomische toekomstbestendigheid. Maar steeds meer kreeg de aanpak een maatschappelijke focus. Belangrijk, want in de maatschappij gebeurde nogal wat: andere risico’s, een vergrijzende samenleving en een terugtrekkende overheid. En de veranderingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen, denk alleen al aan de steeds sneller gaande digitalisering.

 
 

De komende jaren gaan we daarom de blik nog meer naar buiten richten – ofwel: we gaan die maatschappelijke focus verder vormgeven. De sector wil vanuit expertise en verantwoordelijkheid zelfbewust mede vormgeven aan de ontwikkeling van de samenleving waarin risico’s en de behoefte aan zekerheid en solidariteit veranderen. We kiezen daarbij een proactieve, ambitieuze strategie, gericht op de langere termijn en maatschappelijke verbinding.

Maatschappelijk en Ondernemend
De aanpak stoelt op twee pijlers:

  • We zoeken maatschappelijke verbinding, door de dialoog te zoeken met klanten, maatschappelijke organisaties en de overheid. Hun (veranderende) behoeften nemen we als vertrekpunt.
  • We stellen ons ondernemend op, door vanuit dat perspectief op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren.

Maatschappelijk en Ondernemend dus. Nog preciezer weten wat dat inhoudt en wat de hoofdthema’s daarbij zijn? Bekijk de pagina over Maatschappelijk – of Betrokken bij de klant en over Ondernemend – Een gezonde sector.

Aan de slag in 2016
Ieder jaar geven we concreet invulling aan het middellangetermijnplan. Hoe we dat doen is te lezen in het jaarlijkse beleidsplan. Wat we in 2016 doen? Download het Beleidsplan van 2016: ‘Focus op maatschappelijke oplossingen en versterking van de sector’.