Een gezonde sector

 

Een gezonde sector

 
Interview
“Mijn mensen moeten stuk voor stuk kleine ondernemers zijn”
 

Langdurig lage rentestanden, een economie die dynamischer en flexibeler wordt en een veranderende arbeidsmarkt. Maar ook krimpende marges, toenemende regulering en hevige concurrentie uit bestaande en nieuwe, soms onverwachte hoeken. Verzekeringsmaatschappijen moeten alle zeilen bijzetten om hun vooraanstaande rol in de Nederlandse economie te kunnen blijven vervullen.

Verzekeraars doen dat in het belang van de bedrijven en hun werknemers zelf, maar zeker ook in het belang van de Nederlandse samenleving, waarin de sector meer dan de helft van het beheerde kapitaal investeert. Op bedrijfseconomisch vlak richten we ons daarom op:

  • Borgen van soliditeit en investeringsklimaat
  • Nieuwe ontwikkelingen en risico’s, stimuleren van innovatie, wendbaarheid en het aanpakken van obstakels
  • Klantgericht inspelen op (veranderende) behoeftes
  • Verbeteren van het ondernemersklimaat op terreinen als datagebruik, lastendruk, onderwijs, arbeidsvoorwaarden
  • Een grotere diversiteit in het management en het nadrukkelijk betrekken van jongeren bij sectordiscussies
  • Bevorderen van een eerlijk concurrentieel speelveld
  • Borgen van belangrijke verzekeringstechnische randvoorwaarden: risicodifferentiatie, gebruik van data en schadelastbeheersing